• رزیدنسی : جراحی داخلی، دانشگاه هایدلبرگ (با مدیریت پروفسور هاگل)، هایدلبرگ، آلمان، ۱۳۶۹.
  • فلوشیپ : جراحی قلب، بیمارستان بارنز، (در همکاری پروفسور جیمز کاکس)، دانشگاه واشنگتن، سینت لویز، ایالات متحده
  • اینترنشیپ : پزشکی داخلی، جراحی و بیهوشی، کلینیک دانشگاه/کلینیک گروسهادرن ، دانشگاه لودیویگ ماکسیمیلیان، مونیخ، آلمان، ۱۳۶۷-۱۳۶۸.
  • دکتری : نروفارماکولوژی، موسسه ماکس-پلانک، مونیخ، آلمان، ۱۳۶۸.
  • دکتری پزشکی : دانشکده پزشکی، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان، مونیخ، آلمان، معدل ۲۰.
  • کارشناسی : دانشکده پزشکی، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان، مونیخ، آلمان، معدل ۲۰.
  • کارشناسی ارشد : روانشناسی، دانشگاه لاندو، آلمان، معدل ۲۰.
  • کارشناسی : روانشناسی، دانشگاه لاندو، آلمان، معدل ۲۰.
  • دبیرستان : اوسکار فون میلر، مونیخ، آلمان.