• ۱۳۸۰-۱۳۷۸ : معاونت بخش قلب جراحی قلب، مرکز قلب آلمان، دانشگاه فنی مونیخ، آلمان.
  • ۱۳۸۰-۱۳۷۸ : مدیریت بخش جراحی کم‌تهاجمی و رباتیک، مرکز قلب آلمان، دانشگاه فنی مونیخ، آلمان.
  • ۱۳۸۰-۱۳۷۸ : مدیریت بخش پیوند قلب، مرکز قلب آلمان، دانشگاه فنی مونیخ، آلمان.
  • ۱۳۷۸-۱۳۷۱ : عضو بخش جراحی قلب، دانشگاه هایدلبرگ، (با مدیریت پروفسور هاگل)، هایدلبرگ، آلمان.
  • ۱۳۷۸-۱۳۷۱ : عضو مرکز جراحی عمومی کاردیومیوپلاستی، دانشگاه/کلینیک گروسهادرن، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان(با مدیریت دکتر هربرِر)، مونیخ، آلمان.
  • ۱۳۷۸-۱۳۷۲ : مديریت بخش الکتروفيزيولوژي، دانشکده جراحي قلب، دانشگاه هايدلبرگ (با ریاست پروفسور هاگل).
  • ۱۳۷۸-۱۳۷۵ : عضو دائم گروه پيوند قلب دانشگاه هايدلبرگ، هایدلبرگ، آلمان.
  • ۱۳۷۸-۱۳۷۲ : عضو مرکز پیوند قلب، دانشکده جراحی قلب، دانشگاه هایدلبرگ، هایدلبرگ، آلمان.
  • ۱۳۶۷-۱۳۶۵ : پژوهشگر، نرواندوکرینولوژی، موسسه ماکس پلانک، مونیخ، آلمان.