بیمار گرامی شما می‌توانید از طریق این صفحه برای دریافت اطلاعات تعیین وقت قبلی، بیمارستانهای مورد همکاری دکتر مهمنش و همچنین ارائه‌ی نظرات خود اقدام نمایید. همچنین می‌توانید سوال‌های خود را از طریق قسمت پرسش از متخصص مطرح نمایید. ما نظرات شما را ارج می‌نهیم. خواهشمندیم چنانچه انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی دارید با ما در میان بگذارید.

فرم تماس