به منظور آگاهی از چگونگی انجام اعمال جراحی قلب به ویژه جراحی‌های کم‌تهاجمی، مجموعه‌ای از انیمیشن‌های جراحی قلب تهیه شده است. این بخش امکان آشنایی شما با مراحل انجام جراحی را پیش از عمل فراهم آورده و امید به بهبود را در شما دو چندان خواهد نمود.

آنژیوپلاستی

جراحی قلب باز

جراحی بایپس عروق کرونری

جراحی کم تهاجمی قلب